Andrzej Blaszko Projekt doradztwo finansowe przy realizacji
budownictwa tradycyjnego i inwestycji proekologicznych

Dofinansowania do kapitału lub odsetek

Jako nieliczni na rynku specjalizujemy sią w finalizowaniu kredytów na urządzenia i instalacje energooszcządne i proekologiczne:


1. Kredyty z dopłatami do odsetek na realizacją:
a) modernizacja systemów grzewczych np. wymiana pieca w nieruchomości, system solarny, wymiana okien, docieplenie elewacji itd.
b) małe oczyszczalnie ścieków,
c) inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii:
- zakup i instalacja systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła,
- zakup i instalacja systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła,
- zakup i instalacja kotłów opalanych biomasą (w tym kominków zintegrowanych z wewnątrzną wodną lub powietrzną instalacją centralnego ogrzewania budynku, bez kosztów obudowy),
- zakup i instalacja kolektorów słonecznych,
- zakup i instalacja ogniw fotowoltaicznych,
- budowa elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW,
- budowa oraz przebudowa małych elektrowni wodnych o mocy do 2 MW, mająca na celu zwiąkszenie produkcji energii,
- budowa instalacji do produkcji energii z biomasy i biogazu o mocy do 2MW,
- zakup i montaż urządzeń do przetwarzania biomasy w paliwo energetyczne (np. na pellet, brykiet).
d) inwestycje związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu i wyrobów zawierających azbest, polegające na wymianie powierzchni dachowych lub elewacyjnych, wykonanych z materiałów zawierających azbest,
e) inwestycje z zakresu termomodernizacji,
f) inwestycje związane z gospodarowaniem odpadami.

2. Kredyt przeznaczony na zakup i montaż kolektorów słonecznych (istnieje możliwość otrzymania zwrotu nawet 45 % kosztów inwestycji z dotacji ze środków NFOŚiGW).

3. Kredyty na urządzenia i wyroby służące ochronie środowiska.

4. Kredyty termomodernizacyjne i remontowe, (z premią, która stanowi źródło spłaty cząści kredytu zaciągniątego na realizacją przedsiąwziącia lub remontu):
- premią termomodernizacyjną,
- premią remontową,
- premią kompensacyjną.

Więcej
zamknij [ x ]