Andrzej Blaszko Projekt doradztwo finansowe przy realizacji
budownictwa tradycyjnego i inwestycji proekologicznych